Sjur Dagestad

Min mor var meget kunstinteressert. Maling og tegning var en naturlig del av barndommen. Interessen for kunst viste seg å være svært smittsom. Min far var mekaniker. Helt fra barnsben av måtte jeg delta i familiens mekaniske verksted. Vi var bygdas metallskreddere. Jeg ble maskiningeniør, akkurat som min store helt, Alexander Calder. Da jeg etter hvert flyttet for meg selv, visste jeg at et godt verksted er fundamentet for et lykkelig liv. Der kan man skape nettopp det man vil!

I 1994 ble jeg første vinner av Reodorprisen (norsk, nasjonal oppfinnerpris). Dette ble et vendepunkt, og turbulensforskning ble byttet ut med produktutvikling. I 12 år var jeg professor i innovasjon ved NTNU. I disse årene jobbet jeg mye med kreativitet som fag.
Høsten 2006 hadde jeg min siste utstilling. Fase 1 var over. Firmaet jeg startet ble større, og tiden strakk ikke til lenger.
Etter 13 år med skulpturlengsel startet fase 2 opp i 2019. Vi endret forretningsmodell, og jeg kunne endelig forme, skape, leke, bygge, rive ned og bygge opp igjen – på ny!
Alle disse årene har gitt meg mot til å fly og trygghet til å falle.

Inspirasjon